BACCARAT LÀ GÌ?

Byss0012

Th10 20, 2020
  • BACCARAT LÀ GÌ?Baccarat là một trò chơi so sánh giữa hai nhóm bài, “Player” và “Banker”. Mỗi ván bài Baccarat có thể ba kết quả: “Player” (Player có điểm cao hơn), “Banker” and “Hòa”.
  • LUẬT CHIA QUÂN BÀI THỨ BA TRONG BACCARAT?Luật chia quân bài thứ ba là luật quy định khi nào thì Player (Người Chơi) và Banker (Nhà Cái) được chia thêm quân bài thứ ba. Quy định như sau:
    a. Player sẽ được chia quân bài thứ ba nếu tổng số điểm hai quân đầu tiên là 0, 1, 2, 3, 4 hoặc 5.
    b. Player sẽ dừng bài nếu tổng điểm hai quân đầu tiên là 6 hoặc 7.
    c. Nếu Player không được chia quân bài thứ ba, Banker sẽ được chia thêm quân bài thứ ba nếu tổng điểm hai quân đầu tiên của Banker là 0, 1, 2, 3, 4 hoặc 5 điểm.
    d. Banker sẽ dừng bài nếu tổng điểm hai quân đầu tiên của Banker là 6 hoặc 7.

By ss0012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *