• Cược Hong Kong
  Giá trị hiển thị cho tỉ lệ cược Hong Kong (HK) là số tiền thắng cược cho mỗi 1 đơn vị đã đặt cược tại những tỷ lệ cược này. Trong đó số tiền cược (và số tiền thắng) sẽ được trả về nếu cược thắng, chỉ có số tiền thắng được tham chiếu với tỷ lệ cược.
  Ví dụ: Liverpool Chấp -0.5 trái (Tỷ lệ cược = 0.88), tiền thắng sẽ là 88 cho mỗi cược đặt 100.Cược Châu Âu
  Giá trị hiển thị cho tỉ lệ cược thập phân Châu Âu (Euro) là số tiền trả về cho mỗi 1 đơn vị đặt cược tại những tỷ lệ cược này. Nếu cược thắng, số tiền trả về sẽ bao gồm cả tiền cược và tiền thắng.
  Ví dụ: Liverpool Chấp -0.5 trái (Tỷ lệ cược = 1.88), tiền trả về sẽ là 188 cho mỗi cược đặt 100.Cược Malay
  Giá trị hiện thị cho cược Malay có thể là dương hoặc âm. Chỉ những cược âm mới hiển thị dấu trừ (-).
  Lưu ý : Số dư tài khoản bị trừ sau khi đặt cược sẽ dựa vào tỉ lệ cược Malay thể hiện trong Vé Cược mà không phải số tiền đặt cược. Ví dụ, tỷ lệ cược là -0.59 và số tiền đặt cược là 100, thì số dư tài khoản sẽ bị trừ là 59.
  • Tỉ lệ cược dương : Giá trị hiển thị là số tiền thắng cược cho mỗi 1 đơn vị đã đặt cược (tương tự cược Hong Kong)
  Ví dụ: Manchester United Chấp -0.5 trái (Tỷ lệ cược = 1.07), tiền thắng sẽ là 107 cho mỗi cược đặt 100.
  • Tỉ lệ cược âm : Giá trị hiển thị là số tiền rủi ro phải bỏ ra để giành chiến thắng cho 1 đơn vị. Nó có thể được hiện thị là bất kỳ một giá trị âm nào giữa 0 và -1.00. Ví dụ -0.59.
  Ví dụ: Manchester United Chấp -0.5 trái (Tỷ lệ cược = -0.59), có nghĩa là để thắng được 100 thì cần bỏ ra số tiền cược là 59. Nếu cược thắng, tiền trả về sẽ bao gồm tiền cược và tiền thắng cược.Cược Indo
  Giá trị hiện thị cho cược Indo có thể là dương hoặc âm. Chỉ những cược âm mới hiển thị dấu trừ (-).
  Lưu ý : Số dư tài khoản bị trừ sau khi đặt cược sẽ dựa vào tỉ lệ cược Indo thể hiện trong Vé Cược mà không phải số tiền đặt cược. Ví dụ, nếu tỉ lệ cược là -1.19 và số tiền đặt cược là 100, thì số dư tài khoản sẽ bị trừ là 119.
  • Tỉ lệ cược dương : Giá trị hiển thị là số tiền thắng cược cho mỗi 1 đơn vị đã đặt cược (tương tự cược Hong Kong)
  Ví dụ: Manchester United Chấp -0.5 trái (Tỷ lệ cược = 1.07), tiền thắng sẽ là 107 cho mỗi cược đặt 100.
  • Tỉ lệ cược âm : Giá trị hiển thị là số tiền rủi ro phải bỏ ra để giành chiến thắng cho 1 đơn vị. Nó sẽ luôn có giá trị lớn hơn -1.00
  Ví dụ: Manchester United Chấp -0.5 trái (Tỷ lệ cược = -1.19), nghĩa là để thắng được 100, số tiền cược cần phải bỏ ra là 119. Nếu cược thắng, số tiền trả về sẽ gồm cả tiền cược và tiền thắng.
 • CƯỢC 1 X 2 LÀ GÌ?Đây là loại cược đặt cho đội thắng trận hoặc kết quả hòa. Cược này bao gồm các lựa chọn là đặt cho hai đội và lựa chọn hòa.

By ss0012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *